Samarbeidspartnere

BYDELSMØDRE

Bydelstjenester

Bydelsmødre setter stor pris på alt samarbeid, spesielt med bydelstjenestene som bidrar inn i utdannelsen (NAV, barnevern, helsestasjon, frisklivssentral med mer). Også andre lokale og regionale tjenester og tilbud er viktige for at bydelsmødrene skal lykkes med sitt arbeid.  En stor takk rettes spesielt til:

I tillegg vil vi sende en stor takk til:

Skolehelsetjenesten, Åpne Barnehager i Oslo, Helstestasjoner i Oslo, Frivilligsentralen, Link Oslo, NKS, Frisk liv og mestring, Områdeløft Haugerud, Områdeløft Lindeberg, Groruddalssatsningen, Blåkors, Grastangen skole, Oslo Frivilligsentraler. Osloskolen, Furuset skole, Haugerud IF, Folkehelseinstituttet.

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE