Til koordinator

Fase 2

Bydelsmødrenes grunnutdannelse

I fase 2 gjennomfører bydelsmødrene den obligatoriske grunnutdannelsen. Grunnutdannelsen består av 17 moduler for bydeler i Oslo og store kommuner. For mindre kommuner har vi laget en variant med 10 moduler.  

Under utdannelsen får bydelsmødrene viktig kunnskap om temaer som foreldreskap, helse og bydelens/kommunens tjenester, samt bydelsmødrenes metoder. Et sentralt formål med grunnutdannelsen, i tillegg til kompetanseheving og etablering av nettverk inn mot bydelen/kommunen, er å skape samhold og fellesskap mellom de kommende bydelsmødrene. 

Grunnutdannelsen koordineres av lokal koordinator. Fagpersoner fra de ulike tjenesteområdene i bydelen/kommunen er forelesere under grunnutdannelsen, noe som bidrar til gjensidig tillit og kontakt mellom de kommende bydelsmødrene og bydelens/kommunens tjenester. Koordinator underviser i Bydelsmødrenes metoder etter et nøye utarbeidet opplegg beskrevet i de aktuelle dreiebøkene.

Fase 2 avsluttes med en formell seremoni, hvor bydelsmødrene får utdelt diplomer, vester, ID-kort og visittkort som bekrefter deres identitet som bydelsmødre. 

Materialer til fase 2

Trykk på knappen for å komme til dokumentene. Disse er i word-format og kan gjøres endringer i.

Dreiebøker og arbeidsark

Her finner du alle dreiebøker og tilhørende arbeidsark for grunnutdannelsen. Grunnutdannelsen over 17 moduler er for bydeler i Oslo og store kommuner, mens grunnutdannelsen over 10 moduler er tiltenkt mindre kommuner.