Samarbeidspartnere

BYDELSMØDRE

Oslo Kommune

Oslo kommune har gjennom sine bydeler vært viktige i synliggjøringen av Bydelsmødre og formidle det tilbudet vi tilbyr. Det er mange nasjonale og kommunale planverk som legger føringer for økt samarbeid av den type som utøves mellom Bydelsmødrene og offentlige aktører.

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE