Overblikk

BYDELSMØDRE

Hvem er bydelsmødrene? 

Bydelsmødre er utvalgte ressurssterke kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Opplæringen koordineres av bydelen, i tett samarbeid med Bydelsmødre Norge. Sammen med det offentlige jobber frivillige bydelsmødre med å løse lokale utfordringer, ved å bygge bro mellom hjemmeværende og isolerte kvinner og lokalsamfunnet. Bydelsmødre Norge består i dag av 107 frivillige bydelsmødre med 35 forskjellige landbakgrunner.  

Hva kan bydelsmødrene?

Bydelsmødrene skaper tillitsfulle relasjoner til kvinner som det offentlige ofte har vanskeligheter med å nå. Bydelsmødrene kan nå denne gruppen fordi de har store nettverk og fordi de kjenner kvinnenes kultur og språk. Mange har også selv erfaring med å være ny i Norge. Basert på kunnskap, identifisering og fortrolighet arbeider bydelsmødre for at kvinnene skal få håp og handlekraft til å skape den tilværelsen de ønsker for seg selv, sine barn og familier. 

Hva gjør bydelsmødrene? 

Bydelsmødrenes hovedoppgave er samtaler med andre kvinner i lokalmiljøet om de temaene og problemene som kvinnene selv er opptatt av. Samtalene kan ofte handle om familieforhold, bydelens tjenester, utdanning, helse, sunnhet, eller økonomi. I tillegg hjelper bydelsmødrene kvinner med å oversette brev, bli med på møter med kommunen, bydelen, skolen eller barnehagen. Bydelsmødre arrangerer også aktiviteter og inkluderende møter i nærmiljøet i form av temakvelder, treningsgrupper, samtalegrupper, kurs og fester.  

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE