Besøk av Bydelsmødre Sverige

Fredag 23. august fikk vi besøk av Bydelsmødre fra Sverige. Det kom 10 Bydelsmødre og flere ansatte. Gjennom workshopen som ble holdt av Bydelsmødre fikk bydelsmødre fra Norge og Sverige utvekslet tanker og erfaringer rundt viktige spørsmål om det å være bydelsmor.HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE