Våre samarbeidspartnere

Her finner du en oversikt over alle våre samarbeidspartnere. Bydelsmødre-konseptet er en ny form for samskaping mellom frivillige, kommunen og andre aktører. Tusen takk til alle våre samarbeidspartnere og bidragsytere.

Disse jobber vi med:

Oslo kommune

Oslo kommune er gjennom sine bydeler vært svært viktige i etableringen av nye grupper, i Bydelsmødres grunnutdannelse, og i å formidle det tilbudet vi tilbyr. Velferdsetaten gjør det mulig å drive og videreutvikle Bydelsmødre-innsats i Oslo kommune gjennom tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet. Vi takker for støtten og samarbeidet om å gi innbyggerne i Oslo gode levekår.

Redd Barna

Redd Barna Redd Barna har vært en viktig samarbeidspartner for Bydelsmødre. Deres bidrag har vært essensielt for oppstarten av Bydelsmødre i Norge. I tillegg har Redd Barna vært en viktig sparringspartner når det gjelder utvikling og organisering.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) har vært en viktig samarbeidspartner fra Bydelsmødre igangsatte innsatsen som et pilotprosjekt i Bydel Alna i 2015. Det var ExtraStiftelsen som finansierte pilotprosjektet, og de har bidratt med prosjektmidler også etter dette. I 2018 var Bydelsmødre nominert til stiftelsens helsepris, og fikk mulighet til å presentere arbeidet på frivillighetens dag. Vi takker for bidrag og annen støtte.

Likestillingssenteret KUN

Siden 2019 har Bydelsmødre Norge i samarbeid med Likestillingssenteret KUN tilpasset konseptet til kommuner utenfor Oslo - både store og små. Vi etablerer nå Bydelsmødre-innsats i flere nye kommuner i Norge. Vi takker KUN for det gode samarbeidet med å spre Bydelsmødres modell for brobygging og inkludering til nye deler av landet.

Våre kommuner:

I løpet av høsten 2020 starter vi opp i fire nye kommuner.

Bydelstjenester:

I tillegg vil vi sende en stor takk til:

Skolehelsetjenesten, Åpne Barnehager i Oslo, Helstestasjoner i Oslo, Frivilligsentralen, Link Oslo, NKS, Frisk liv og mestring, Områdeløft Haugerud, Områdeløft Lindeberg, Groruddalssatsningen, Blåkors, Grastangen skole, Oslo Frivilligsentraler. Osloskolen, Furuset skole, Haugerud IF, Folkehelseinstituttet.