PR-Materiale

Last ned alt dere trenger av maler til arbeidet deres.

 I Bydelsmødre Norge jobber vi for at Bydelsmødre får et felles visuelt uttrykk over hele landet. Med et felles uttrykk gir vi en sterk felles identitet og gjør det lettere for andre å kjenne igjen Bydelsmødre-konseptet, hvem vi er og hva vi står for. Derfor har vi laget forskjellige typer maler som dere kan finne på denne siden til deres Bydelsmødre-grupper. Dette er for å bruke til markedsføring, presentasjoner, m.m.

Bydelsmødre Norges logo

Her kan dere laste ned Bydelsmødre-logoen som dere kan synliggjøre på deres materialer.

Brosjyrer

Bydelsmødre Norge tilbyr ulike brosjyrer som beskriver Bydelsmødrenes arbeid. Én til rekruttering av nye bydelsmødre, én til kvinner som vil møte en bydelsmor og én til samarbeidspartenere. Brosjyrene vil åpnes i Power Point og dere vil kunne velge mellom to forskjellige formater:

  • Bi fold
  • Tri fold  

Bi fold:
Dersom brosjyrene skal skrives ut på et kontor eller på en privat skriver skal man laste ned brosjyrene markert med “Bi-folder”. Teksten kan endres dersom brosjyrene skal brukes til et annet formål eller arrangement i regi av Bydelsmødre. HUSK: Velg 2-sidig utskrift

 

Tri fold:
Dersom brosjyrene skal skrives ut på trykkeri kan dere bruke brosjyrene i “Tri Fold”-format. Teksten kan endres dersom brosjyren skal brukes til en annet formål eller arrangement i regi av Bydelsmødre.

Klikk på ønsket brosjyre for å komme til en fil du kan laste ned.

PowerPoint

Dersom dere skal holde presentasjoner om Bydelsmødre kan dere bruke denne PowerPoint-malen. Tips: Bruk fonter (skriftyper) som Helvetica og Arial når dere skal lage presentasjoner.

Visittkort

Alle bydelsmødre vil etter endt Bydelsmor-utdanning få sine egne visittkort av Bydelsmødre sentralt. Dersom det skulle være behov for flere visittkort kan dette bestilles ved å laste ned denne malen og følge denne oppskriften: 

1. Last ned visittkort malene - bakside og forside (se under)

2. Send e-post til nærmeste trykkeri. Under kan dere se et eksempel på utformet e-post.

Word

Denne malen skal brukes for lengre tekstdokumenter. Tips: Bruk font (skrifttyper) som Times New Roman, Garamond.

Informasjonsskriv

Denne malen kan brukes for å lage attester, informasjonsskriv av aktiviteter, invitasjoner m.m. Malen åpnes i Power Point i stående A4 format.