Til koordinator

Fase 2

Bydelsmødrenes grunnutdannelse

I fase 2 gjennomfører bydelsmødrene den obligatoriske grunnutdannelsen. Grunnutdannelsen består av 17 kurskvelder og koordineres av bydelen/kommunen og lokal koordinator i 40% stilling, i tett samarbeid med Bydelsmødre sentralt. Fagpersoner fra de ulike tjenesteområdene i bydelen/kommunen er forelesere under grunnutdannelsen, noe som bidrar til gjensidig tillit og kontakt mellom de kommende bydelsmødrene og bydelens/kommunens tjenester. 

Under utdannelsen får bydelsmødrene viktig kunnskap om temaer som foreldreskap, helse og bydelens/kommunens tjenester, samt bydelsmødrenes metoder. Et sentralt formål med grunnutdannelsen, i tillegg til kompetanseheving og etablering av nettverk inn mot bydelen/kommunen, er å skape samhold og fellesskap mellom de kommende bydelsmødrene. 

Fase 2 av tiltaket avsluttes med en formell seremoni, hvor bydelsmødrene får utdelt diplomer, vester, ID-kort og visittkort som bekrefter deres identitet som bydelsmødre. 

Materialer til fase 2 i word-format

Trykk på knappen for å komme til dokumentet. Dokumentet ligger i skyen, og må lastes ned. Disse er i word-format og kan gjøres endringer i.