Til koordinator

Fase 3

Bydelsmødrene går i gang med sin frivillige innsats

Når grunnutdannelsen er gjennomført og bydelsmødrene har mottatt diplomer, skal de komme raskt i gang som frivillige i sine lokalmiljøer. Formålet med fase 3 er at bydelsmødrene skal bli trygge på sin hovedoppgave, som er samtaler med andre kvinner. Samtidig arbeider bydelsmødrene målrettet med å spre informasjon om tiltaket blant beboerne i lokalområdet og i bydelens/kommunens tjenesteområder. 

I denne fasen er det stort fokus på læring og utvikling for hver enkelt bydelsmor, og gruppen som helhet. Koordinator sin stilling trappes ned til 20%, ettersom bydelsmødrene selv skal øve på hvordan de skal drive en forening. 

Bydelsmødrene møtes annenhver uke for å utveksle erfaringer og støtte hverandre. På disse møtene kommer ofte Bydelsmødre sentralt eller fagpersoner fra bydelen for å dele ny kunnskap eller gå dypere i noen av temaene som bydelsmødrene ønsker å lære mer om.