Til koordinatorer

Fase 4 (ny)

I fase 4 stifes Bydelsmødrene som en egen forening.

Om fase 4: 

Materiale til koordinator

4.1 Standardvedtekter