Samarbeidspartnere

BYDELSMØDRE

Velferdsetaten

Velferdsetaten i Oslo kommune gjør det mulig for Bydelsmødre å drive og videreutvikle Bydelsmødre-innsats i Oslo kommune gjennom tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet. Vi takker for støtten og samarbeidet om å gi innbyggerne i Oslo gode levekår. 

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE