ANSATTE I BYDELSMØDRE SENTRALT

Nasreen Begum

Organisasjonsleder

​Ansvarsområder: Leder organisasjonen og styret. Prosjekteier og representerer Bydelsmødre Norge utad.

nasreen@bydelsmor.no

Tehrim Ahmed

Rådgiver

​Ansvarsområder: Organisasjonsleder for Stolte Jenter. Videreutvikling av Bydelsmødre-konseptet. 

tehrim@bydelsmor.no

Ine M. Andersen 

Seniorrådgiver

​Ansvarsområder: Prosjektleder for Bygdemødre. Ansvarlig for oppstart i nye bydeler og kommuner utenfor Oslo. 

ine@bydelsmor.no

BYDELSMØDRE SENTRALT 

Bydelsmødre sentralt er Bydelsmødre Norges hovedkontor og ivartar oppgaver og gjennomføring av organisasjonens målsetninger på et overodnet nivå.

Hovedoppgaver for Bydelsmødre sentralt:​

 • Implentere Bydelsmødre-innsats i nye bydeler

 • Tilrettelegge for et godt samarbeid mellom tjenestene i bydelene og lokale Bydelsmødre-foreninger

 • Støtte og veilede etablerte bydelsmødre-foreninger

 • Innhente kunnskap og erfaring i videreutviklingen og styrkingen av Bydelsmødre-innsatsen

 • Formidle kunnskap og synliggjøre bydelsmødre og deres resultalter i det offentlige rom og overfor samarbeidspartnere

 • Etablere nettverk og samarbeid som kan styrke bydelsmødre i deres rolle, og tilby kurs- og videreutdannelse for bydelsmødrene

 • Støtte opp omkring de lokale Bydelsmødre-foreningens felleskap og forankring

 • Skape nettverk og erfaringsutveksling på tvers av Bydelsmødre-foreningene gjennom felles årlige arrangementer

 • Sikre midler til drift og utvikling

Susanne Skråning

Rådgiver

​Ansvarsområder: Ansvarlig for oppfølging av Bydelsmødre- foreninger i Oslo og evaluering. Prosjektleder for Bydelsmødrenes koronahjelp.

susanne@bydelsmor.no

A. Jane Bjørnstad

Kommunikasjonsrådgiver 

​Ansvarsområder: Ansvarlig for Bydelsmødres designprofil. Innholdsproduksjon til nettside og sosiale medier. 

jane@bydelsmor.no

Sigrid Sivertsen Haugan 
Kommunikasjonsrådgiver
Ansvarsområder: Mediekontakt, innholdsproduksjon til sosiale medier og nettside, kurs- og videreutdanning for Bydelsmødre-foreninger. Prosjektleder for Bydelsmødrenes digitale hjelpetjeneste. 

sigrid@bydelsmor.no

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE