Bydelsmødre Sentralt

Ansatte i Bydelsmødre sentralt
Nasreen.png
Kjersti Tandberg
Seniorrådgiver
I barselpermisjon 
kjersti@bydelsmor.no
Nasreen Begum
Organisasjonsleder
Ansvarsområder: Leder organisasjonen og styret. Prosjekteier og representerer Bydelsmødre Norge eksternt.
nasreen@bydelsmor.no
Tehrim Ahmed
Organisasjonskonsulent
Ansvarsområder: Organisasjonsleder for Stolte Jenter.
Videreutvikling av Bydelsmødre konseptet. 
tehrim@bydelsmor.no
Susanne Skråning
Rådgiver
Ansvarsområder: Ansvarlig for oppfølging av Bydelsmødreforeningene. Evaluering og effektmåling.  
susanne@bydelsmor.no

BYDELSMØDRE

A. Jane Bjørnstad
Kommunikasjonsrådgiver 
Ansvarsområder: Ansvarlig for Bydelsmødres design profil. Nettside / Sosiale Medier 
jane@bydelsmor.no
Ine M. Andersen
Seniorrådgiver

Ansvarsområder: Prosjektleder for Bygdemødre. Ansvarlig for oppstart i nye bydeler og kommuner utenfor Oslo. Økonomiansvarlig.

ine@bydelsmor.no
Bydelsmødre sentralt er Bydelsmødre Norges hovedkontor og ivartar oppgaver og gjennomføring av organisasjonens målsetninger på et overodnet nivå.
Hovedoppgaver for Bydelsmødre sentralt:
 • Implentere Bydelsmødre-innsats i nye bydeler
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid mellom tjenestene i bydelene og lokale Bydelsmødre-foreninger
 • Støtte og veilede etablerte bydelsmødre-foreninger
 • Innhente kunnskap og erfaring i videreutviklingen og styrkingen av Bydelsmødre-innsatsen
 • Formidle kunnskap og synliggjøre bydelsmødre og deres resultalter i det offentlige rom og overfor samarbeidspartnere
 • Etablere nettverk og samarbeid som kan styrke bydelsmødre i deres rolle, og tilby kurs- og videreutdannelse for bydelsmødrene
 • Støtte opp omkring de lokale Bydelsmødre-foreningens felleskap og forankring
 • Skape nettverk og erfaringsutveksling på tvers av Bydelsmødre-foreningene gjennom felles årlige arrangementer
 • Sikre midler til drift og utvikling

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE