BYDELSMØDRE

Bringer håp og forandring i kvinners liv

OM BYDELSMØDRE

Bydelsmødre er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid startet av Nasreen Begum i 2016. Det er så langt etablert frivillige Bydelsmødre-foreninger i fem bydeler i Oslo. Bydelsmødre er utvalgte ressurssterke kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldre, arbeid og helse.

 

Her kan du lese mer om organisasjonen, konseptet, de fire fasene i konseptet og hvordan bydelsmødrene jobber. 

Show More
 

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE