Bydelsmødre i Distrikts-Norge

Siden 2019 har Bydelmødre Norge og Likestillingssenteret KUN samarbeidet om å utvikle «Bydelsmødre i Bygde-Norge». I forbindelse med pilotprosjektet har vi utarbeidet en veileder til etablering av Bydelsmødre i distriktskommuner.

______________________________________________________________________

"Vi har fulgt Bydelsmødre ei stund, og sett hvordan det har fungert i Danmark og Oslo, og tenkt at dette trenger vi i Levanger. Det er mange sterke innvandrerkvinner som ikke finner sin rolle både i samfunnet, som bidragsytere og i hverdagen. Det at Bydelsmødre legger til rette for at eierskapet ligger hos innvandrerkvinnene selv er en stor del av årsaken til at vi ønsket å starte opp innsatsen i Levanger."

- Ingvild Rønning Radwan, Prosjektleder for Bydelsmødre Levanger

_______________________________________________________________________________

Prosjektets mål har vært å bidra til kompetansebygging og metodeutvikling gjennom å tilpasse Bydelsmødre-konseptet til mindre lokalsamfunn og lokale forhold slik at Bydelsmødre-innsatsen kan starte opp i flere distriktskommuner. For å sikre erfaringsbasert utvikling og medvirkning, har Bydelsmødre Norge og Likestillingssenteret KUN samarbeidet med tre pilotkommuner; Kvam, Levanger og Grong.

Vi ser allerede gode effekter av den etablerte Bydelsmødre-innsatsen i distriktene, og ser at pilotprosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi til mindre distriktskommuner i hele landet. Les våre erfaringer i veilederen under.