SAMARBEIDSARTNERE

Her finner du en oversikt over alle våre samarbeidspartnere. Bydelsmødre som konsept fører en ny form for samskapning mellom frivillige, Oslo kommune og andre aktører.

Tusen takk til alle våre samarbeidspartnere og bidragsytere.

Oslo kommune

Oslo kommune har gjennom sine bydeler vært viktige i synliggjøringen av Bydelsmødre og formidle det tilbudet vi tilbyr. Det er mange nasjonale og kommunale planverk som legger føringer for økt samarbeid av den type som utøves mellom Bydelsmødrene og offentlige aktører.

Velferdsetaten

Velferdsetaten i Oslo kommune gjør det mulig for Bydelsmødre å drive og videreutvikle Bydelsmødre-innsats i Oslo kommune gjennom tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet. Vi takker for støtten og samarbeidet om å gi innbyggerne i Oslo gode levekår. 

Helseetaten

Oslo kommune har gjennom sine bydeler vært viktige i synliggjøringen av Bydelsmødre og formidle det tilbudet vi tilbyr. Det er mange nasjonale og kommunale planverk som legger føringer for økt samarbeid av den type som utøves mellom Bydelsmødrene og offentlige aktører.

Redd Barna

Redd Barna Redd Barna har vært en viktig samarbeidspartner for Bydelsmødre. Deres bidrag har vært essensielt for oppstarten av Bydelsmødre i Norge. I tillegg har Redd Barna vært en viktig sparringspartner i forhold til utvikling og organisering.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) har vært en viktig samarbeidspartner fra Bydelsmødre igangsatte innsatsen som et pilotprosjekt i Bydel Alna i 2015. Det var ExtraStiftelsen som finansierte pilotprosjektet, og de har bidratt med prosjektmidler også etter dette. I 2018 var Bydelsmødre nominert til stiftelsens helsepris, og fikk mulighet til å presentere arbeidet på frivillighetens dag. Vi takker for bidrag og annen støtte. 

BYDELER

Bydel Alna

Bydel Grorud

Bydel Stovner

Bydel Østensjø

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Bjerke

Bydel Gamle Oslo

BYDELSTJENESTER

Bydelsmødre setter stor pris på alt samarbeid, spesielt med bydelstjenestene som bidrar inn i utdannelsen (NAV, barnevern, helsestasjon, frisklivssentral med mer). Også andre lokale og regionale tjenester og tilbud er viktige for at bydelsmødrene skal lykkes med sitt arbeid.  En stor takk rettes spesielt til:

I tillegg vil vi sende en stor takk til:

Skolehelsetjenesten, Åpne Barnehager i Oslo, Helstestasjoner i Oslo, Frivilligsentralen, Link Oslo, NKS, Frisk liv og mestring, Områdeløft Haugerud, Områdeløft Lindeberg, Groruddalssatsningen, Blåkors, Grastangen skole, Oslo Frivilligsentraler. Osloskolen, Furuset skole, Haugerud IF, Folkehelseinstituttet.

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE